REGULAMIN

DOMKI BRZOZY I KOZY
w Niechorzu
Regulamin rezerwując u nas nocleg automatycznie zgadzasz się z poniższym regulaminem.
Wakacje nad morzem w Domku
I REGULAMIN I ZASADY REZERWACJI

Postanowienia Ogólne

 1. Firma SETMAR Marta Skumiał z siedzibą przy ul. Pl. Dziecka 11, 70-241 Szczecin NIP 955-210-49-37, REGON 812729356, jest właścicielem obiektu o nazwie „Domki Brzozy i Kozy” z siedzibą w Niechorzu 72-350, przy ul. Piękna 1. Firma świadczy usługi dla osób prawnych oraz fizycznych, polegające na wynajmowaniu ich do celów wypoczynkowych.
 2. Dane kontaktowe:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

tel. +48 603 072 092

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu jest integralną częścią umowy.

 2. Gość dokonując rezerwacji telefonicznie, poprzez stronę internetową, portale pośredniczące, pocztę elektroniczną, lub osobiście w recepcji obiektu, potwierdza iż zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.

Definicja pojęć

 • Obiekt „Domki Brzozy i Kozy” : Firma będąca właścicielem oraz świadcząca usługi wynajmu domków letniskowych

 • Gość: osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego tj. do wynajmu domku letniskowego

 • Zadatek: opłata w wysokości 30% ceny za usługę

Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacji domku letniskowego można dokonać za pośrednictwem systemu rezerwacji online na stronie internetowej portalu pośredniczącego, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Dokonanie rezerwacji domku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

 3. W celu dokonania rezerwacji przez system ON-LINE należy podać datę przyjazdu oraz wyjazdu, liczbę osób, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, planowaną godzinę przyjazdu, dane do faktury VAT.

 4. Płatności zadatku realizowane są bezgotówkowo przez system Tpay.com wybierając z listy swój bank -  po zalogowaniu się do swojego konta bankowego i potwierdzeniu wpłaty zadatku przelewem. Zadatek w wysokości 30% wartości pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za potwierdzoną (bez możliwości zwrotu zadatku zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Rezerwację uznaje się za niepotwierdzoną w przypadku dokonania jej przez automatyczny system rezerwacji bez zapłaty zadatku za dany pobyt.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji bez podania przyczyny.

 6. Rezerwację w systemie ON-LINE uznaje się za ważną gdy zadatek w wysokości 30% kwoty całego pobytu, wpłynie na konto firmowe obiektu w ciągu 2 godzin.Wpłata zadatku na poniższe dane:

ING BANK ŚLĄSKI 

Nr rachunku:
44 1050 1559 1000 0097 5120 3820 

Domki Brzozy i Kozy

ul. Piękna 1

72-350 Niechorze

Dane rejestrowe działalności:

SETMAR Marta Skumiał, ul. Plac Dziecka 11, 70-241 Szczecin, NIP: 955 210 49 37, REGON: 812729356

W tytule przelewu prosimy wpisać termin rezerwacji i imię i nazwisko osoby rezerwującej.

 1. Do zawarcia umowy między Gościem, a obiektem dochodzi w momencie wpłynięcia zadatku na konto firmowe, oraz potwierdzeniu rezerwacji przez automatyczną wiadomość email.

 2. Brak wpłaty zadatku w ciągu 2 godzin skutkuje całkowitą automatyczną anulacją rezerwacji.

 3. Gość ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu zadatku (odwołania rezerwacji) do 90 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu odstąpienie od umowy przez Gościa skutkuje zatrzymaniem zadatku przez obiekt Domki Brzozy i Kozy - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez obiekt Domki Brzozy i Kozy zadatek jest zwracany na konto bankowe Gościa, w wysokości wpłaconego zadatku.

 5. W przypadku wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.

 6. Gość w dniu przyjazdu zobowiązany do dopełnienia formalności meldunkowych, oraz do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt.

 7. Za skrócenie prze Gościa wykupionego pobytu, obiekt Domki Brzozy i Kozy nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.

 8. Odmowa wypełnienia formalności meldunkowych jest równoznaczna z zerwaniem umowy z winy Gościa i zachowaniem opłaty przez obiekt Domki Brzozy i Kozy.

 9. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany do zdania domku letniskowego osobie odpowiedzialnej za obiekt Domki Brzozy i Kozy.

 

II ZASADY POBYTU

 1. Doba w apartamentach zaczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

 2. W domkach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00.

 3. Dzieci do 13 roku życia muszą przebywać pod stałą opieką rodzica lub opieką opiekuna prawnego.

 4. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dzieci do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 5. Na terenie obiektu Domki Brzozy i Kozy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia.

 6. Rozpalanie grilla możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej, w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych.

 7. Zezwala się na pobyt zwierząt w domkach z pewnymi zastrzeżeniami.

  • Pies na terenie ośrodka musi być na smyczy i pełną kontrolą właściciela

  • Zabrania się pozostawiania zwierzęcia bez opieki w domkach jak i na terenie całego obiektu Domki Brzozy i Kozy

  • Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innym osobą przebywającym w apartamentach jak i na terenie całego obiektu

  • Gość jest zobowiązany do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości po swoim zwierzęciu

  • Za wszelkie szkody wyrządzone w domku lub na terenie obiektu przez zwierzę odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia

 8. Wszelkie usterki i szkody w domkach letniskowych należy zgłaszać niezwłocznie w recepcji.

 9. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia. Prosimy nie wynosić wyposażenia na zewnątrz obiektu.

 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub stratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, ani znajdującego się w nich mienia.

 11. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony

 12. Od końcówki czerwca do końcówki sierpnia rezerwacja od soboty – do soboty (7 noclegów – rezerwacja tygodniowa lub wielokrotność). Poza sezonem letnim, rezerwacja na minimum 3 dni.

 13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domków powstałe z jego winy.

 15. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z Gośćmi zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest obiekt Domki Brzozy i Kozy ul. Piękna 1, Niechorze 72-350

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na

adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. 

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

 

 1. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; 

 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; 

 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;IV REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia usterek, które w czasie pobytu nie będą mogły zostać usunięte, dołożymy starań, żeby ewentualnie w inny sposób złagodzić niedogodności z tego wynikające. Usługę najmu świadczymy dokładając należytej staranności. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich, celem podnoszenia jakości usług.

Goście wynajmujący domek są odpowiedzialni za pozostawienie domku, w takim samym stanie technicznym w jakim go zastali. Dlatego: Jeśli po otrzymaniu kluczy i wejściu do apartamentu stwierdzą Państwo nieprawidłowości techniczne, są państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właścicieli apartamentu pod numerami tel. 603 072 092 w przeciwnym przypadku żadne reklamacje, co do usterek nie będą brane pod uwagę, a kosztami ich usunięcia będą obciążeni wynajmujący.V REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Drogą elektroniczną świadczymy usługi polegające na dokonaniu rezerwacji noclegów w obiekcie Domki Brzozy i Kozy drogą online oraz dokonanie płatności online za rezerwację pobytu.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można przekazywać poprzez pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: SETMAR Marta Skumiał, ul. Plac Dziecka 11, 70-241 Szczecin. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej skutecznego dostarczenia.
 4. W reklamacji Gość powinien podać swoje imię i nazwisko, nr rezerwacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z otrzymaną usługą.

 5. W celu skorzystania z usług drogą elektroniczną wymagane jest użycie osprzętu komputerowego wraz z przeglądarką internetową umożliwiających obsługę witryny www.domki-brzozyikozy.pl oraz płatności online.
 6. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
Wakacje nad morzem


Logo Domki Brzozy i Kozy
Firma SETMAR Marta Skumiał z siedzibą przy ul. Pl. Dziecka 11,
70-241 Szczecin
NIP 955-210-49-37,
REGON 812729356, jest właścicielem obiektu o nazwie:

„Domki Brzozy i Kozy” z siedzibą przy ul. Piękna 1, 72-350 Niechorze

tel. 603 072 092

woj. zachodniopomorskie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI
44 1050 1559 1000 0097 5120 3820

Domki piętrowe
 • na parterze salon z aneksem kuchennym i łazienką, na piętrze sypialnia z dwoma łóżkami i rozkładaną dostawką, druga sypialnia z łożem małżeńskim.
Atrakcje przy Latarnii Morskiej
 • Motylarnia,
 • Klocki Lego,
 • Figury Woskowe,
 • Miniatury Latarni Morskich,
 • Dworzec kolejki wąskotorowej
 • Park Etnograficzny (w budowie)
Rezerwacja ON-LINE
 • Najniższe ceny - bez pośredników
 • Bezpieczne transakcje bankowe
 • Szybkie sprawdzenie wolnych terminów
 • Rezerwacja od ręki
Zobacz także

"DOMKI - Brzozy i Kozy - Niechorze" © 2022
Wdrożenie dajczak.com.pl
fot. Robert Dajczak